Регата пам`яті Гречко Олександра Олександровича. Положення

ПОЛОЖЕННЯ

Про проведення вітрильної регати пам`яті
Гречко Олександра Олександровича

1. Цілі і завдання:
Змагання проводяться з метою популяризації і подальшого розвитку вітрильного спорту,
туризму в Запорізькій області та в Україні, підвищення спортивної майстерності яхтсменів,
виявлення найсильніших екіпажів.
2. Місце і терміни проведення:
м. Запоріжжя, КУ ЗРФСК «Міський яхт-клуб, акваторія о. Леніна. 16 – 18 липня 2021 року
3. Учасники:
Для участі в регаті допускаються екіпажі яхт, які відповідають змаганням 5-ої категорії
складності згідно з “Спеціальними правилами WS”
4. Повноважний організатор змагань: Відокремлений підрозділ Федерації спортивного туризму
України «Запорізька обласна федерація спортивного туризму».
5. Витрати на проведення регати:
Витрати, пов’язані з проїздом до місця змагань і назад, несуть відряджаючи організації.
Витрати, пов’язані з проведенням регати, розміщенням і нагородженням учасників несе
організаційний комітет, та спонсори вітрильної регати.
6. Умови проведення :
Вказані в додатку №1 Положення.
7. Нагородження:
Учасники, що зайняли 1-3 місця в залікових групах, нагороджуються кубками, грамотами,
медалями і призами від спонсорів вітрильної регати.

Це положення являється офіційним запрошенням на змагання!

Додаток №1
до положення вітрильної регати

1. Правила
1.1. Змагання проводяться згідно наступних документів:
– Міжнародних правил вітрильних перегонів (ППГ 2021-2024);
– Правил виміру крейсерських яхт (КВП);
– Вітрильній Інструкції по дотриманню “Правил плавання по внутрішніх водних
шляхах України”;
– Положення про проведення змагань;
1.2. Усі спортсмени беруть участь в змаганнях на свій страх і ризик.
1.3. Організаційний комітет не несе відповідальності за життя або власність учасників
змагань, також за можливі тілесні ушкодження або ушкодження майна на змаганнях
або у зв’язку зі змаганнями.
2. Допуск
2.1.Збільшення або зменшення чисельності екіпажа, від кількості вказаної в записі
на участь без відома перегонового комітету неприпустимо (аж до зняття яхти з гонки)
2.2.У мандатну комісію мають бути подані наступні документи:
– Кваліфікаційні документи капітана і помічника;
– Запис на участь в змаганнях;
– Судновий квиток;
– Дійсне вимірювальне свідоцтво;
– Акт технічного огляду за поточний період;
2.3. Змагання проводяться за системою обміру КВП та Національних правил вимірювання
спортивно-туристських вітрильних суден ФСТУ. У разі відсутності дійсного вимірюваного
свідоцтва, яхта допускається до змагань, з коефіцієнтом TMF,
збільшеним мінімум на 5% від найбільшого коефіцієнта яхти відповідної залікової групи.
2.4.Технічна комісія перевіряє наявність технічного забезпечення, що відповідає
вимогам крейсерських перегонів 5-ої категорії складності, а також наявність рятувального
спорядження.
2.5. Перегоновий комітет залишає за собою право дискваліфікувати яхту якщо вона не
відповідає вимогам вищезгаданої категорії.
2.6. Вимірювач здійснює контрольний обмір на вимогу перегонового комітету.
3. Сповіщення учасників і реклама
3.1.Сповіщення учасникам будуть вивішені на дошці оголошень, розташованій в районі
секретаріату змагань і дублюється учасникам на брифінгу.
3.2.На змаганні діють вимоги Кодексу WS по рекламі (Регламент WS п.20).
Організатори можуть зобов’язати учасників нести рекламу спонсорів змагань відповідно до
правил п.20.4 Кодекси WS по рекламі.
3.3.При порушенні яхтою правил несення реклами, вона може бути дискваліфікована.
3.4.Заміна вітрильної інструкції.
Будь-яка зміна вітрильної інструкції буде повідомлена не пізніше за одну годину до старту.
3.5. Сигнали, що подаються на березі.
Сигнали, що подаються на березі, будуть підняті на щоглі головного суддівського судна
3.6. Вимпел “AP” з двома звуковими сигналами означає, що перегони відкладені. Сигнал
"Попередження" буде подано не раніше ніж через 30 хвилин після спуску вимпела “AP”, що
супроводжується одним звуковим сигналом.
3.7. Прапор “В”, піднятий у супроводі одного звукового сигналу: “Почався час протестів”
приспущений до половини – “Залишилося менше 30 хвилин до закінчення часу подання
протестів”, спущений прапор “В” – (час подання протестів завершений).
4. Умови проведення і програма змагань
Змагання проводяться в наступних залікових групах:
Умови проведення і програма змагань
4.1. Змагання проводяться в наступних залікових групах:
* Група №1 Яхти с перегоновим балом до 5.05
* Група №2 Яхти с перегоновим балом до 5.72
* Група №3 Яхти с перегоновим балом до 6.76
* Група №4 Яхти с перегоновим балом до 7.45
* Група №5 Яхти с перегоновим балом до 8.82
* Група №6 Яхти с перегоновим балом більшим за 8.82
* Група №7 Група екстремальних спортивних вітрильно-туристських яхт, туристських
швертботів.
* Група №8 Група спортивних яхт
4.2.Перегоновий комітет разом з організаторами змагань може прийняти інше рішення про
розподіл яхт на залікові групи.
Склад залікових груп буде визначений після закінчення роботи мандатної комісії.
Змагання вважаються такими, що відбулися, якщо буде проведено мінімум 2 гонки.
Розклад змагань:

День прибуття

Шлюзування яхт Інформація по шлюзуванню яхт буде повідомлена
додатково
Мандатна комісія: 17:00 – 19:00

День перший
Мандатна комісія: 08:00 – 09:00
Парад відкриття змагань: 10:00
Брифінг 10:40
Гонка №1: 11:30
Гонка №2: 13:30
Гонка №3: 15:30
День другий

Гонка №4: 09:00 (На розгляд ГСК)
Парад закриття змагань 12:00
Шлюзування яхт Інформація по шлюзуванню яхт буде повідомлена
додатково
Час старту перегонів може бути відкоригований перегоновим комітетом.
5. Стартова і фінішна лінія, знаки дистанцій
5.1. Стартовою лінією є лінія між передньою щоглою суддівського судна і стартовим знаком.
5.2. Фінішна лінія уточнюється на брифінгу капітанів.
5.3. Повторний перетин фінішної лінії у будь-яку сторону забороняється (виключення –
виконання вимог правили 31.2 і виконання штрафів).
За порушення цього пункту яхта може бути покарана по рапорту судді на фініші.
6. Прапори стартових груп
Перша стартова група – залікові групи 3,4,5,6 – прапор «1»
Друга стартова група – залікові групи 1,2 – прапор «2»
Третя стартова група – залікові групи 7,8,9 – прапор «3»
Четверта стартова група – залікова група 10 – прапор «4»
Залежно від кількості заявлених яхт склад стартових і залікових груп може бути змінений.
7. Знаки
Характеристика знаків визначається на схемах дистанцій перегонів. У разі виконання функцій
знаку суддівським судном, огинається суддівське судно. У темний час доби учасник повинен
голосом сповістити суддівському судну назву своєї яхти.
8. Порядок стартів, стартові сигнали
Стартові сигнали відповідно до правила 26 ППГ 2021-2024 подаються між стартовими групами
в інтервалі 5 хвилин. Перегоновий комітет може ввести "Правило однієї хвилини (30.1.) ППГ
2021-2024 підняттям прапора (“I” Індію). Для кожної стартової групи старт відкритий
впродовж 15 хвилин. Після загального відгуку порядок стартів не міняється.
9. Покарання
Яхта, що порушила будь-яке Правило Частини 2 ППГ- 21 може виконати покарання в один
оборот (зміна Правила 44.1).
10. Протести
Протести приймаються секретаріатом змагань. Протести мають бути написані на спеціальному
бланку, який можна отримати в секретаріаті змагань. Протест має бути поданий в секретаріат в
течії однієї години після фінішу останньої яхти.
Протестовий внесок складає – 100 грн Екіпаж яхти, що збирається подати, протест, зобов'язаний
вивісити протестовий прапор на місці інциденту і на фініші. Несення прапора під час гонки не
звільняє яхту від обов’язку показати прапор (звернути увагу судді) на фініші.
11. Безпека та відповідальність
Капітан несе відповідальність за безпеку яхти і екіпажа. Організатори, Гоночний комітет не
несуть відповідальності за життя і можливі травми учасників, ушкодження або втрати майна,
викликаними в змаганнях або у зв’язку з ними.
12. Залік
А) Визначення: Кількість учасників ця кількість заявлених яхт, допущених до змагань
мандатною комісією і що вийшли в район старту.
Б) Залік в окремих перегонах: Місцем яхти в кожній гонці є її місце на фініші з урахуванням
виправленого часу по коефіцієнту TMF Кількість очок, яка яхта отримує за гонку у своїй
заліковій групі, визначається по преміальній системі: Місце яхти в перегонах, кількість очок:

М О
1 0
2 3
3 5,7
4 8
5 10
6 11,7

Коефіцієнт дистанції гонки, для коротких перегонів
встановлене 1.0, а для довгих – 1.25 В) Загальний залік:
*Загальне місце яхти визначається по найменшій сумі
набраних балів
*Ніякі результати не вилучаються
*При рівності балів в загальному заліку переможець
визначається по результатом найбільшої гонки.
13. Обмеження
Від початку і до закінчення змагань не дозволяється чистити, полірувати, шліфувати підводну
частину корпусу яхти.
14. Додаткова інформація
Для отримання додаткової інформації просимо звертатися за номерами: Директор вітрильної
регати – 0677788851 (Олександр Андрійович Горемикін) або за електронними адресами:
aleksandros120670@gmail.com; vpzofst001@gmail.com.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Фотографии яхт

·
ajazzio   ·  
alexandra   ·  
amaga   ·  
amalfi   ·  
andante   ·  
andante_бел   ·  
andromeda   ·  
antares   ·  
apollo   ·  
argest   ·  
aurora   ·  
avanta   ·  
b-52   ·  
bavaria   ·  
bavaria-358   ·  
bianca   ·  
blues   ·  
bora   ·  
carpe diem   ·  
clipper   ·  
cometa   ·  
corsar   ·  
diamant   ·  
django   ·  
dnepr   ·  
domino   ·  
drageur   ·  
dufour   ·  
enjoy   ·  
eola   ·  
escapada   ·  
everest   ·  
evita   ·  
falcon   ·  
finland   ·  
first-20   ·  
gallo   ·  
georges   ·  
gladiator   ·  
gofast   ·  
good vibration   ·  
graal   ·  
hakuna matata   ·  
ibiza   ·  
incantare   ·  
intra   ·  
iron man   ·  
isida   ·  
jaguar   ·  
jardin   ·  
joker   ·  
kim   ·  
l30   ·  
lapka   ·  
lavita   ·  
lea   ·  
liberta   ·  
loure   ·  
louri   ·  
luna   ·  
maestro   ·  
mako   ·  
mango   ·  
marina   ·  
milena   ·  
mir-1   ·  
mir-2   ·  
mir-23   ·  
mir-25   ·  
mir-5   ·  
mir-6   ·  
mirage   ·  
mir_dp   ·  
moby dick   ·  
nautica   ·  
neptune   ·  
nika   ·  
nirvana   ·  
north caroline   ·  
notre   ·  
ole   ·  
panna   ·  
pioneer   ·  
princess   ·  
queen   ·  
revolution   ·  
rockman   ·  
rum runner   ·  
saint anna   ·  
shtandart   ·  
sonoma   ·  
sparrow   ·  
sprinta   ·  
stormy   ·  
strilec   ·  
subhatra   ·  
tabula rasa   ·  
tan   ·  
tango   ·  
tardex   ·  
tavrika   ·  
tempro   ·  
tina   ·  
vega   ·  
victoria   ·  
victoria_sport   ·  
viktor   ·  
vovana   ·  
white ship   ·  
yacht   ·  
yachts   ·  
авалон   ·  
авось   ·  
аврора   ·  
агат   ·  
айвенго   ·  
аквила   ·  
алиса   ·  
альтаир   ·  
альфа   ·  
амазонка   ·  
анна   ·  
ариадна   ·  
арктур   ·  
аруна   ·  
ассоль (запорожье)   ·  
атол   ·  
афалина   ·  
афина-паллада   ·  
аэлита   ·  
аякс   ·  
баллада   ·  
богиня   ·  
борей   ·  
браво   ·  
бригантина   ·  
бриз   ·  
бриз запорожье   ·  
бродяга   ·  
валькирия   ·  
варягъ   ·  
верній   ·  
верный   ·  
веста   ·  
визит   ·  
виктория   ·  
виктория (запорожье)   ·  
виринея   ·  
витязь   ·  
вольный ветер   ·  
воля   ·  
Воля   ·  
вояж   ·  
гайдамак   ·  
гепард   ·  
гетьман   ·  
глория   ·  
гонта   ·  
грация   ·  
демон   ·  
диана   ·  
диана д   ·  
дикий ветер   ·  
ева   ·  
ермак   ·  
журавушка   ·  
забава   ·  
зевс   ·  
игрушка   ·  
кайман   ·  
капля   ·  
каравелла   ·  
карат   ·  
касатка   ·  
кассиопея   ·  
катти сарк   ·  
каштан   ·  
кефаль   ·  
ким   ·  
колдунья   ·  
корал   ·  
корнет   ·  
королева   ·  
кристал   ·  
крок   ·  
курьер   ·  
лада   ·  
лада запорожье   ·  
лань   ·  
легенда   ·  
леди   ·  
Лель   ·  
лена   ·  
лидинг   ·  
лилия   ·  
лиса   ·  
лия   ·  
луч   ·  
люха   ·  
макси   ·  
мамай   ·  
марина   ·  
марина никополь   ·  
марс   ·  
матадор   ·  
махаон   ·  
медея   ·  
меридиан   ·  
мик 0725 к   ·  
мир   ·  
мираж   ·  
мицар   ·  
мрия   ·  
мурена   ·  
муссон   ·  
надія   ·  
надежда   ·  
надежда запорожье   ·  
нан   ·  
наяда   ·  
нимбус   ·  
нимфа   ·  
о.бендер   ·  
океан   ·  
олеся   ·  
олимпия   ·  
ольвия   ·  
ольга   ·  
оса   ·  
отрада   ·  
паллада   ·  
пикник   ·  
пилар   ·  
пилигрим   ·  
пятница   ·  
ридж   ·  
риф   ·  
рок   ·  
росава   ·  
россия   ·  
русич   ·  
саксагань   ·  
сантана   ·  
сармат   ·  
сатори   ·  
св.серафимъ   ·  
секрет   ·  
сириус   ·  
скат   ·  
славянка   ·  
славянка (энергодар)   ·  
солинг 22   ·  
софия   ·  
союз   ·  
спрут   ·  
сталкер   ·  
таврия   ·  
тетис   ·  
торнадо   ·  
торнадо (запорожье)   ·  
торнадо-1   ·  
триумф   ·  
удача   ·  
украина   ·  
ундина   ·  
фаворит   ·  
фаворит_217   ·  
фаворит_242   ·  
фаворит_к   ·  
фаланга   ·  
фея   ·  
фея (запорожье)   ·  
фиеста   ·  
финн   ·  
фортуна   ·  
цементал   ·  
чайка   ·  
чиж   ·  
чорна перлина   ·  
чунга-чанга   ·  
элегия   ·  
эниф   ·  
эол   ·  
эстония   ·  
юлия   ·  
юность   ·  
ярославна