Регламент: Чемпіонат Дніпра 2021

Позначення [NP] у правилі означає, що судно не може протестувати проти іншого судна за порушення цього правила. Це змінює ПВП 60.1 (a).

1. ЦІЛІ
Змагання проводиться з метою:
• розвитку вітрильного спорту в Україні; Популяризації спортивного клубного руху в м. Дніпрі;
• залучення населення до занять фізичної культурі.

2. ЗАВДАННЯ
Відповідно до вищезазначених цілей змагання ставить перед собою наступні завдання:
• залучення громадян, не залежно від їх віку, до активних видів спорту;
• підвищення рівня вітрильного спорту в м. Дніпрі.

3. КЕРІВНИЦТВО
3.1. Повноважним організатором регати е громадська організація «Вітрильна Федерація міста Дніпро».
3.2. Організаційну підготовку змагань і керування їх проведенням покладено на оргкомітет, а безпосереднє проведення перегонів – на перегоновий, протестові та технічний комітети, призначені відповідно до вимог ПВП 2021-2024

4. ПРАВИЛА І КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ
4.1 Регата проводиться за:
• правилами, як це визначено у Правилах вітрильних перегонів (далі ПВП) 2021 – 2024, за винятком змін правил, якщо їх буде внесено у Вітрильницьку інструкцію;
• чинним Регламентом;
• принципом формування залікових груп (пункт 7 цього Регламенту);
• правилами класу Platu 25;
• правилами щодо спорядження відповідно до «Спеціальних правил WS для при бережних перегонів» (Додаток В);
• рекомендаціями ВФУ з «Положення з безпеки та врегулювання кризових ситуа цій під час змагань»;
• умовами, рішеннями, наказами Повноважного організатора;
4.2 У разі розбіжностей у текстах Регламенту і Вітрильницької інструкції, переважатиме текст Вітрильницької інструкції.
4.3 Офіційною мовою заходу є українська, але, у разі розбіжностей щодо тлумачення правил перегонів, правил щодо спорядження і правил класів – перевага надаватиметься англомовним текстам.

5. ВІТРИЛЬНИЦЬКА ІНСТРУКЦІЯ
Вітрильницька інструкція та інші документи, щодо регулювання події будуть доступні та опубліковані 21.05.2021 починаючи з 09:00 години на офіційному каналі регати – t.me/DniproCup_INFO (месенджер «телеграм») і веб-сайті www.sail-races.com.

6. КОМУНІКАЦІЯ
6.1 Офіційний інформаційний канал чемпіонату Дніпра 2021 t.me/DniproCup_INFO (месенджер «телеграм»).
6.2 [DP] Усі човни повинні мати УКХ-радіостанцію, здатну здійснювати зв’язок по відповідному каналу.
6.3 У перебігу змагань Перегоновий комітет буде надавати відповідну інформацію учасникам перегонів або їх підтримуючому персоналу по УКХ-радіостанції. Канали будуть зазначені у Вітрильницькій інструкції.
6.4 [DP] Під час перегонів, за винятком надзвичайних ситуацій, жоден екіпаж не повинен приймати або відправляти інформацію чи данні, що не є доступними для всіх суден.

7. ЗАЛІКОВІ ГРУПИ ТА НОМЕРИ ПРОГРАМИ

7.1 Якщо у певній групі, що сформовано за вищезазначеними критеріями, буде заявлено не більше 2 яхт, вона може буде віднесено до наступної групи.
7.2 Остаточний розподіл яхт учасників на групи та віднесення їх до груп, є виключною компетенцією перегонового комітету, і відбудеться після закінчення реєстрації. Кінцевий список яхт, учасників чемпіонату, поділений на залікові групи, буде оголошено о 09:00, 22 травня 2021 року.

8. УМОВИ ДОПУСКУ УЧАСТНИКІВ, ЗАЯВКИ
8.1 Змагання є відкритими і особистими. Кожний учасник регати має відповідати вимогам ПВП 75 та приписам НПО України до правила 75.
8.2 До змагань допускаються яхтсмени, що мають відповідну кваліфікацію та діючий сертифікат на право керування відповідним судном у номерах програми відповідно п. 4 цього Регламенту.
8.3 Кількість учасників в екіпажі заявлених на реєстрації, не може змінюватись впродовж регати.
8.4 Попередні заявки на участь у Чемпіонаті подаються в інтерактивному вигляді че рез веб-сайт веб-сайті www.sail-races.com не пізніше ніж 21:00 22.05.2021 року.
8.5 Перегоновий офіс за адресою – м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 3М, яхт-клуб «Вітрила», відчинено 21 травня з 13:00 до 21:00, 22,23 травня з 09:00 і до закінчення роботи протестового комітету. Час роботи Перегонового офісу може буди подовжений за рішенням Перегонового комітету.
8.6 Під час реєстрації у перегоновому офісі, до Реєстраційної комісії необхідно здати заповнену заяву на участь та декларацію про відповідальність (додаток № 2 до даного положення) у печатному вигляді, та пред’явити наступні документи:
– дійсне Вимірювальне свідоцтво яхти;
– свідотство про власність, або сертифікат спортивної яхти;
– акт щорічного огляду спортивної яхти;
– сертифікат встановленого зразка на право керування відповідним спортивним судном.
8.7 Капітан судна та його помічник (у разі наявності) повинні мати кваліфікацію, яка відповідає існуючим вимогам щодо керування вітрильним судном з відповідною площею вітрил.
8.8 Повноважний організатор не є відповідальним за жодні витрати пов’язані з не допуском яхти до чемпіонату (ПВП 76.1).

9. СТАРТОВІ ВНЕСКИ
9.1 Кожен екіпаж – учасник змагань, має сплатити стартовий внесок;
9.2 Сума стартового внеску та терміни оплати за участь у змаганнях згідно додатку № 1 до даного Регламенту.

10. [DP] РЕКЛАМА
10.1 Яхти повинні нести рекламу, обрану і надану повноважним організатором.
10.2 Всі судна мають надати 25% передньої частини корпусу для несення реклами, отриманої від Повноважного організатора. Яхти мають нести прапори, які надані Повноважним організатором.
10.3 Повноважний організатор може запровадити встановлення GPS систем, відеокамер на яхтах учасників.

11. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРИІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Для якісного проведення регати повноважний організатор змагань забезпечить наявність необхідної кількості технічних засобів, оргтехніки, та домовиться з яхт- клубами «Дніпро», «Вітрила», про надання місць для стоянки яхт, катерів, причепів та автотранспорту учасників, крану для спуску та підйому яхт та тренерських катерів.

12. КЛАСИФІКАЦІЯ
Кодекс класифікації яхтсменів – не застосовуватиметься.

13. ФОРМАТ ПЕРЕГОНІВ
Змагання скрадатимуться з перегонів флоту.

14. ПРОГРАММА ТА РОЗКЛАД
14.1 Розклад:
П’ятниця, 21.05.2021
13:00 – 21:00
Реєстрація

Субота, 22.05.2021
08:00 – 09:00
09:30
09:45
12:00
19:00
Реєстрація
Церемонія відкриття регати
Брифінг капітанів
Перші перегони дня
Вечірка для учасників регати

Неділя 23.05.2021
09:00
11:00
як найскоріше після закінчення пере гонів
Брифінг капітанів
Перші перегони дня

Церемонія нагородження переможців

Повноважний Організатор залишає за собою право змінювати програму проведення змагань. Інформація про ці зміни буде опублікована на офіційному інформаційному каналу, не пізніше ніж за дві години до початку дії таких змін.

15. [DP] [NP] ОГЛЯД ОБЛАДНАННЯ
15.1 Кожне судно має бути представлене для огляду вимірювачем 21 травня з 15:30 до 21:00, 22 травня з 08:00 до 10:00.
15.2 Кожне судно перед початком змагань має представити рятувальні засоби (засоби особистої плавучості), спорядження і обладнанням, яке буде використовуватися у регаті для інспекції. Судно має бути представлене вимірювачеві змагань повністю спорядженим для перегонів.

16. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Перегони відбуватимуться на акваторії р. Дніпро., у районі м. Дніпро, між Центральним (Новим) та Південним мостами. Детально маршрут перегонів буде викладено у Вітрильницькій інструкції;

17. ДИСТАНЦІЇ
Детально конфігурацію дистанцій та порядок стартів будуть відображено у Вітрильницькій інструкції.

18. СИСТЕМА ПОКАРАНЬ
18.1 Яхти, які можливо, порушили правила ПВП Частина 2, виправлятимуть помилку, зробивши один оберт, який включає один поворот оверштаг и один поворот форде вінд. (це є зміною ПВП 44.1).
18.2 Яхта, яка виконала порушення або зійшла з перегонів у відповідності до правил 31, 44.1, Р 2.2 та Р 2.3 має подати до бюро регати письмове підтвердження у межах часу подачі протесту.

19. СИСТЕМА ЗАЛІКУ
19.1 Застосовуватиметься лінійна система заліку згідно Додатку А ПВП ;
19.2 Залік ведеться окремо для кожної залікової групи яхт;
19.3 Залікова група буде вважатися такою, тільки в разі наявності в ній не менше трьох яхт, які виконали умови цього регламенту.
19.4 Регата вважатиметься такою, що відбулася, якщо у певному номері програми буде завершено принаймні 1 перегони.
19.5 Регата складається із 4 перегонів флоту, у том числі одних маршрутних перегонів та трьох перегонів на коротких дистанціях. До заліку зараховується результат усіх перегонів без вилучення гіршого результату.
19.6 Заявлене і допущене до змагань судно, яке в жодних перегонах регати не з’явилося до району старту (DNC), вважатиметься таким, що не брало участі у змаганнях, і в остаточних протоколах змагань зазнаватиметься як таке, що “не брало участі”.

20. БЕЗПЕКА ТА СУДНА ПІДТРИМКА
20.1 Судно або учасник перегонів мають надати всіляку, на яку тільки спроможні, допомогу будь-якій особі або судну, які є у небезпеці.
20.2 Судна підтримки: катери керівників команд, обслуговуючого персоналу і власне тренерські катери, повинні суворо додержуватися «Обов’язкових настанов ВФУ щодо користування тренерськими катерами», якщо тільки не буде зазначено іншого у Вітрильницькій інструкції для катерів, які взяли на себе виконання обов’язків за проханням Повноважного організатора.

21. МІСЦЕ СТОЯНКИ
Місцем стоянки яхт будуть яхт-клуби «Дніпро», «Вітрила», «Міський яхт-клуб».

22. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ПІДНІМАННЯ З ВОДИ
Під час змагань жодне судно не може підніматися з води, крім випадків пошкодження, або за умови попереднього письмового дозволу Перегонового комітету.

23. ЗАЯВА ПРО РИЗИКИ
23.1 Кожний учасник та члени команди підтримки відповідно до правила 3 ПВП (рі шення про участь у перегонах) братимуть участь у перегонах на свій власний розсуд і відповідальність. Вітрильний спорт за своєю природою є непередбачуваним видом спорту, а тому включає елемент ризику. Беручи участь у заході, кожен учасник погоджується та визнає, що:
23.2 Вони усвідомлюють невід’ємний елемент ризику, пов’язаний зі спортом, і приймають відповідальність за незахищеність себе, свого екіпажу та свого човна під час участі в Чемпіонаті;
23.3 Вони несуть відповідальність за безпеку себе, свого екіпажу, свого човна та іншого свого майна, як на плаву, так і на березі;
23.4 Вони несуть відповідальність за будь-які травми, пошкодження або втрати в тій мірі, яка була спричинена їх власними діями або бездіяльністю;
23.5 Беручи участь у будь-яких перегонах, вони переконуються, що їх човен знаходиться в належному стані, оснащений у відповідності до події і придатний до участі;
23.6 Надання організаторами катерів для перегонової команди, рятувальних катерів, катерів для суддів-рефері, інших посадових осіб та волонтерів не звільняє їх від власної відповідальності;
23.7 Допомога рятувального човна обмежується, особливо екстремальними погодними умовами, і може бути практично надана за обставинами.
23.8 Вони ознайомляться з будь-якими ризиками, пов’язаними з місцем події, мають дотримуватимуться правил та інформації, щодо місця проведення події, та відвідають будь-які інструктажі з питань безпеки місця проведення події.
23.9 Організатор та всі сторони, які братимуть участь в організації регати, не несуть відповідальності за матеріальну шкоду, тілесні ушкодження або смерть, спричинені у зв’язку з або до, під час або після регати.

24. НАГОРОДЖЕННЯ
24.1 У разі якщо, у заліковій групі, зареєстровано ЧОТИРИ І БІЛЬШЕ яхти, то яхти, які посіли перше, друге або третє місце у загальному заліку відповідної залікової групи, нагороджуються пам’ятною планшеткою, комплектом медалей.
24.2 У разі якщо, у заліковій групі, зареєстровано НЕ більше ТРЬОХ яхт, то нагороджується пам’ятною планшеткою, комплектом медалей яхта, яка посіла перше місце в загальному заліку відповідної залікової групі.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Повноважний організатор залишає за собою право зробити незначні зміни Регламенту, про перегони про що буде негайно сповіщено на офіційному інформаційному каналі;
Для термінового отримання додаткової інформації і для уточнень наявної звертатись:
тел.+380 67 561 80 25

Президент ГО Ігор МАТВІЄНКО
ДОДАТОК №1

ФIНАНСОВI УМОВИ
1. Кожен екіпаж, бажаючий взяти участь в регаті повинен сплатити стартовий внесок в організаційний комітет в строк не пізніше 20:00 21.05.2021;
2. Для однієї яхти розмір стартового внеску визначається наступним чином – 100 грн. та 50 грн. за кожного члена екіпажу;
3. У зазначену вартість входить:
• організація дистанції перегонів та професійного суддівства;
• судна забезпечення;
• призи згідно п.25 регламенту;
• право відвідування всіх заходів регати в т. ч. розважальні з частуванням.
4. Якщо стартовий внесок не був сплачений у повному обсязі в зазначені терміни, заявка екіпажу на участь анулюється;
5. Якщо екіпаж з якихось причин не брав участі в одному або декількох перегонах, сплачений стартовий внесок не повертається, в тому числі частково.
ДОДАТОК № 2

Заявка на участь у яхтовому заходу та декларація учасників (зразок)

Екіпаж яхти ________________заявляє « » __________2021 р., про свій намір взяти участь у серії вітрильних перегонів Чемпіонат Дніпра 2021.
Кожен член екіпажу, який нижче підписався, заявляє про свій намір взяти участь у серії вітрильних перегонів Чемпіонат Дніпра 2021, на свій розсуд і відповідальність. Кожен член екіпажу, який підписався нижче, ознайомлений з положенням про проведення перегонів Чемпіонат Дніпра 2021, згоден і приймає всі його умови. Також кожен, який підписався нижче, дає собі звіт у тому, що попри наявність рятувальної служби, яка надаватиме кваліфіковану допомогу кожному, хто потерпатиме на во ді, а ні сам повноважний організатор, а ні інші особи, які проводять даний захід, не беруть на себе юридичної відповідальності за його життя і можливі травми, пошкодження або втрату майна, що може спричинитися під час заходу або у зв’язку з заходом. Кожен хто підписався нижче заявляє про те, що не має медичних протипоказань для участі в даному заході. Так само кожен, який підписався нижче, дає згоду на обробку та використання наданих персональних даних.

Прізвище

Ім’я

По батькові

дата на- род.

номер тел.

плавати вмію / невмію

підпис

Капітан:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Фотографии яхт

·
ajazzio   ·  
alexandra   ·  
amaga   ·  
amalfi   ·  
andante   ·  
andante_бел   ·  
andromeda   ·  
antares   ·  
apollo   ·  
argest   ·  
aurora   ·  
avanta   ·  
b-52   ·  
bavaria   ·  
bianca   ·  
blues   ·  
bora   ·  
carpe diem   ·  
clipper   ·  
cometa   ·  
corsar   ·  
diamant   ·  
django   ·  
dnepr   ·  
domino   ·  
drageur   ·  
dufour   ·  
enjoy   ·  
eola   ·  
escapada   ·  
everest   ·  
evita   ·  
falcon   ·  
finland   ·  
first-20   ·  
gallo   ·  
georges   ·  
gladiator   ·  
gofast   ·  
good vibration   ·  
graal   ·  
hakuna matata   ·  
ibiza   ·  
incantare   ·  
intra   ·  
iron man   ·  
isida   ·  
jaguar   ·  
jardin   ·  
joker   ·  
kim   ·  
l30   ·  
lapka   ·  
lavita   ·  
lea   ·  
liberta   ·  
loure   ·  
louri   ·  
maestro   ·  
mako   ·  
mango   ·  
marina   ·  
milena   ·  
mir-1   ·  
mir-2   ·  
mir-23   ·  
mir-25   ·  
mir-5   ·  
mir-6   ·  
mirage   ·  
mir_dp   ·  
moby dick   ·  
nautica   ·  
neptune   ·  
nika   ·  
nirvana   ·  
north caroline   ·  
notre   ·  
ole   ·  
panna   ·  
pioneer   ·  
princess   ·  
queen   ·  
revolution   ·  
rockman   ·  
rum runner   ·  
saint anna   ·  
shtandart   ·  
sonoma   ·  
sparrow   ·  
sprinta   ·  
stormy   ·  
strilec   ·  
subhatra   ·  
tabula rasa   ·  
tan   ·  
tango   ·  
tardex   ·  
tavrika   ·  
tempro   ·  
tina   ·  
vega   ·  
victoria   ·  
victoria_sport   ·  
viktor   ·  
vovana   ·  
white ship   ·  
yacht   ·  
yachts   ·  
авалон   ·  
авось   ·  
аврора   ·  
агат   ·  
айвенго   ·  
аквила   ·  
алиса   ·  
альтаир   ·  
альфа   ·  
амазонка   ·  
анна   ·  
ариадна   ·  
арктур   ·  
аруна   ·  
ассоль (запорожье)   ·  
атол   ·  
афалина   ·  
афина-паллада   ·  
аэлита   ·  
аякс   ·  
богиня   ·  
борей   ·  
браво   ·  
бригантина   ·  
бриз   ·  
бриз запорожье   ·  
бродяга   ·  
валькирия   ·  
варягъ   ·  
верній   ·  
верный   ·  
веста   ·  
визит   ·  
виктория   ·  
виктория (запорожье)   ·  
виринея   ·  
витязь   ·  
вольный ветер   ·  
воля   ·  
Воля   ·  
вояж   ·  
гайдамак   ·  
гепард   ·  
гетьман   ·  
глория   ·  
гонта   ·  
грация   ·  
демон   ·  
диана   ·  
диана д   ·  
дикий ветер   ·  
ева   ·  
ермак   ·  
журавушка   ·  
забава   ·  
зевс   ·  
игрушка   ·  
кайман   ·  
капля   ·  
каравелла   ·  
карат   ·  
касатка   ·  
кассиопея   ·  
катти сарк   ·  
каштан   ·  
кефаль   ·  
ким   ·  
колдунья   ·  
корал   ·  
корнет   ·  
королева   ·  
кристал   ·  
крок   ·  
курьер   ·  
лада   ·  
лада запорожье   ·  
лань   ·  
легенда   ·  
леди   ·  
Лель   ·  
лена   ·  
лидинг   ·  
лилия   ·  
лиса   ·  
лия   ·  
луч   ·  
люха   ·  
макси   ·  
мамай   ·  
марина   ·  
марина никополь   ·  
марс   ·  
матадор   ·  
махаон   ·  
медея   ·  
меридиан   ·  
мик 0725 к   ·  
мир   ·  
мираж   ·  
мицар   ·  
мрия   ·  
мурена   ·  
муссон   ·  
надія   ·  
надежда   ·  
надежда запорожье   ·  
нан   ·  
наяда   ·  
нимбус   ·  
нимфа   ·  
о.бендер   ·  
океан   ·  
олеся   ·  
олимпия   ·  
ольвия   ·  
ольга   ·  
оса   ·  
отрада   ·  
паллада   ·  
пикник   ·  
пилар   ·  
пилигрим   ·  
пятница   ·  
ридж   ·  
риф   ·  
рок   ·  
росава   ·  
россия   ·  
русич   ·  
саксагань   ·  
сантана   ·  
сармат   ·  
сатори   ·  
св.серафимъ   ·  
секрет   ·  
сириус   ·  
скат   ·  
славянка   ·  
славянка (энергодар)   ·  
солинг 22   ·  
софия   ·  
союз   ·  
спрут   ·  
сталкер   ·  
таврия   ·  
тетис   ·  
торнадо   ·  
торнадо (запорожье)   ·  
торнадо-1   ·  
триумф   ·  
удача   ·  
украина   ·  
ундина   ·  
фаворит   ·  
фаворит_217   ·  
фаворит_242   ·  
фаворит_к   ·  
фаланга   ·  
фея   ·  
фея (запорожье)   ·  
фиеста   ·  
финн   ·  
фортуна   ·  
цементал   ·  
чайка   ·  
чиж   ·  
чорна перлина   ·  
чунга-чанга   ·  
элегия   ·  
эниф   ·  
эол   ·  
эстония   ·  
юлия   ·  
юность   ·  
ярославна