Вітрильницька інструкція «День Незалежності» 2020

ВІТРИЛЬНИЦЬКА ІНСТРУКЦІЯ
змагання з вітрильного спорту
серед крейсерсько-перегонових яхт

«День Незалежності»
24.08.2020 м.Дніпро

Повноважним організатором заходу є Дніпропетровська обласна Федерація вітрильного спорту та Крейсерсько-Перегоновий союз Дніпропетровської області.

1. Правила
1.1 Регата проводиться за правилами, як це визначено у Правилах вітрильних перегонів
(ПВП) 2013 – 2016, за винятком змін, що їх буде внесено у Вітрильницьку інструкцію;
• цим Положенням;
• приписами ВФУ до ПВП 2013 – 2015рр.;
• рішеннями Президії Вітрильної федерації України;
• посібником ВФУ щодо проведення крейсерських перегонів, та інших
перегонів на крейсерських яхтах в Україні;
• правилами вимірювання для кільових крейсерських яхт НПВ 2020.
• при розходженні з транспортними та іншими суднами, які не беруть участь у
перегонах, діють МППЗС, та «Правила плавання по внутрішніх водних шляхах
України».

1.2 Правила перегонів застосовуватимуться у зміненому згідно з правилом 86 вигляді:
a) останнього дня змагань час для звернень про відшкодування і про повторне слухання
буде скорочено. Це є зміною ПВП 62.2 та ПВП 66;
б) представляти судно, яке є стороною у протесті, може тільки капітан (відповідальна особа
за ПВП 46), якщо тільки протестовий комітет не матиме слушних підстав чинити інакше.
Це є зміною ПВП 63.3 (a);
в) якщо цим не буде порушуватися ПВП 46, то капітан (або призначена відповідно до вимог
ПВП 46 відповідальна особа) має повну свободу приймати рішення щодо того, кому саме
доручати стернування у перегонах, проте у коротких перегонах на навітряно-підвітряних
або трикутних дистанціях і під час стартової процедури капітан може передавати
стернування судном іншій особі тільки за виняткових обставин для виконання певних дій,
або маневру, у стислий проміжок часу.;
д) У разі розбіжностей щодо деталей Положення про перегони і Вітрильницької інструкції –
переважатиме текст Вітрильницької інструкції.
2. Повідомлення
Повідомлення учасникам оперативно публікуються у t.me/Dnipro_cup_info (месенджер
«телеграм».

3. Зміни вітрильницької інструкції
Про будь-які зміни вітрильницької інструкції повідомлятиметься письмово до 10.00 дня,
коли вони набуватимуть чинності, але про зміни щодо розкладу перегонів
повідомлятиметься до 20.00 напередодні набування ними чинності. Сповіщення на воді про
зміни відповідно до правила 90.2(c) може здійснюватися голосом з судна перегонового
комітету. Такі сповіщення будуть доводитися до відома кожного окремого судна, якого вони
стосуються.
4. Реєстрація
4.1 Учасники повинні зареєструватися у Перегоновому офісі, заповнити та представити всі
необхідні реєстраційні документи, перш ніж бути допущені до перегонів.
4.2 Перегоновий офіс находитеся по адресу м. Дніпро, вул. Наб. Перемоги 3М, Яхт-клуб
«7 Вітрів».
4.3 Перегоновий офіс відчинено:
22.08.2020. з 11:00 до 20:00 і
23.08.2020 з 11:00 до 14:00
5. Протести щодо вимірювання
5.1 Протести щодо вимірювання будуть прийматися протягом 2 годин після опублікування
діючих сертифікатів.
5.2 Для будь-якого протесту щодо вимірювання, протестовий комітет (журі) може застосувати
альтернативне покарання менш ніж за дискваліфікацію.
6. Формат перегонів
Змагання складатимуться з перегонів флоту. Загальний старт. Роздільні залікові групи.
7. Програма – розклад перегонів
7.1 Планується проведення трьох перегонів.
7.2 Попереджувальний сигнал першої гонки буде дано о 10:50 24 серпня 2020р.
7.3 Попереджувальний сигнал кожної наступної гонки буде дано через 5 хвилин після фінішу
останньої яхти, яка вклалася в контрольний час проходження дистанції.
7.4 Приблизно о 16:00, але не раніше ніж через годину після фінішу останньої яхти, яка
вклалася в контрольний час проходження дистанції, в яхт- клубі “7 Вітрів”, відбудеться
підведення підсумків гоночного дня і нагородження переможців та призерів.
7.4 У разі несприятливих метеоумов Перегоновий комітет має право внести зміни у розклад
перегонів.
8. Прапори класів
Прапором стартової групи 1-6 буде флаг «Y, Yankee, Янкі» – чотирьох кутник з
діагональними смугами червоного та жовтого кольору.

9. Дистанція перегонів
9.1 Перегони відбудуться в акваторії між центральним і Мерефо-Херсонським мостами.
9.2 Знаками навітряно-підвітряної дистанції довжиною приблизно ода миля, слугуватимуть
циліндричні буї синього кольору
9.3 Старт буде дано проти вітру.
9.4 Дистанція – один трикутник.
9.5 Порядок проходження дистанції – старт, знак No1 обігнути лівим бортом, знак No 2 обігнути
лівим бортом, фініш.
10. Місця, які є перешкодами
Межа суднового ходу може вважатися перешкодою у розумінні ПВП 19, але жодних
обмежень щодо плавання поза фарватером для суден, які є у перегонах не
запроваджується.
11. Старт
11.1 Стартова лінія буде між штоком з помаранчевим прапорам на стартовому судні та
стартовим знаком жовтого кольору на її лівому кінці.
11.2 Стартове судно перегонового комітету вважаються знаком.
11.2 Піднесення помаранчевого прапору на головному судні Перегонового Комітету означає,
що процедура стартування розпочнеться за 5 хвилин
11.6 Судно, яке стартувало пізніше, ніж через чотири хвилини після його сигналу стартування,
отримує в заліку НСТ (DNS).
12. Процедура стартування
12.1 Старти перегонам даватимуться за правилом 26. Попереджувальний сигнал буде подано
за 5 хвилин до сигналу “старт”.
12.2 Якщо прапор U було піднесено в якості підготовчого сигналу, будь яка частина корпусу
судна, екіпажу або обладнання не повинна знаходитися у трикутнику, утвореному кінцями
стартової лінії і першим знаком дистанції протягом останньої хвилини перед стартовим
сигналом його класу чи номеру програми. Якщо судно буде визначене як порушник цього
правила, воно має буде дискваліфікованим без слухання з зарахуванням UFD. Але це не
стосується судна порушника, якщо було дано повторний старт, або перегони припинено
ще до сигналу стартування, чи відкладено. Це є зміною правила 26. Якщо прапор U
використовується в якості підготовчого сигналу правило 29,1 ( Індивідуальний виклик) не
застосовується.
13. Припинення перегонів
Відповідно до правила 32.1, перегоновий комітет може припинити перегони через
глобальну зміну напрямку вітру, незадовільні вітрові умови або якщо перегоновий комітет
визначить, що швидкість вітру нижче 3 або більше 12 м/с. Судна не повинні просити
відшкодування за правилом 60,1(б) через будь-які дії з боку перегонового комітету щодо
цього пункту інструкції.

14. Фініш
Фінішна лінія перегонів буде між штоком з блакитним прапорам на суддівському судні та
фінішним знаком жовтого кольору на її лівому кінці.
Фінішне судна перегонового комітету вважаються знаком.
15. Система покарань
Застосовуватимуться залікові покарання за правилом 44.3 з наступними умовами:
15.1 Судно, яке не скористалося з передбаченої правилом 44.3(а) можливості визнати
порушення ним правила, фінішувало та після слухання протесту визнане таким, що
порушило правило Частини 2, але не дискваліфіковане на перегони, підлягає заліковому
покаранню на 50% місць.
15.2 Судно, яке фінішувало та, ще перед початком слухання протесту визнало порушення ним
правила Частини 2, підлягає заліковому покаранню на 30% місць.
15.3 Судно, яке, діючи за правилом 44.3(с), повністю визнало порушення ним правила Частини
2, фінішувало, і не було опротестованим, підлягає заліковому покаранню на 20% місць.
16. Обмежений час
16.1 Обмежений час становить 60 хвилин.
16.2 Судна, які не спромоглися фінішувати протягом 20 хвилин після фінішування першого
судна його дивізіону, яке правильно провітрилило дистанцію, зараховуватимуться у заліку
як НФН (DNF). Це є зміною правил 35 та А4.
17 Протести та звернення про відшкодування
17.1 Протести мають бути написані на бланках та подані до бюро регати у межах часу
протестування.
17.2 Час протестування закінчується через сорок хвилин після приходу в гавань фінішного
судна відповідного району дистанцій. Такий самий час застосовується для звернень про
відшкодування. Це є зміною правила 61.3.
17.3 Сповіщення спортсменів про слухання, у яких вони є сторонами, або ж залучені як свідки,
вивішуватимуться не пізніше 15-ти хвилин після закінчення часу протестування. Слухання
відбуватимуться у приміщенні для слухань після того, як ці сповіщення буде опубліковано
і, як правило, за порядком надходження протестів і звернень про відшкодування.
17.4 Протести з вимірювання будуть прийматися на протязі двох годин після оприлюднення
остаточних вимірювальних свідоцтв.
17.5 Протестовий внесок складає 300,00грн.
18. Залік
Місця у групах визначаються за сумою всіх перегонів з виправленням часу TMF відповідно
до перегонового балу, скорегованого щодо покарання.

19. Правила щодо безпеки
19.1 Судно або змагун мають надати всіляку, на яку тільки спроможні, допомогу
будь-якій особі або судну, які є у небезпеці.
19.2 Судно, яке зійшло з дистанції, має якомога скоріше сповістити про це Перегоновий
комітет.
20. Заміна спорядження
Заміна пошкодженого або втраченого спорядження, яке було допущено до змагань, не
дозволяється без попереднього письмового дозволу протестового комітету. Звернення до
комітету щодо заміни має бути зроблене за першої слушної нагоди.
21. Видалення сміття і непотребу
Сміття і непотріб не дозволяється викидати з суден у воду. Всіляке сміття і непотріб
мають зберігатися до приходу судна на місце стоянки.
22. Нагородження.
22.1 Яхти – переможці та призери нагороджуються Медалями та пам’ятними стікерами.
22.2 Нагорода за перемогу у групах вручатиметься тільки за умови перемоги
претендента принаймні над двома учасниками.
23. Безпека і відмова від юридичної відповідальності
23.1 Власник (або довірена відповідальна особа за ПВП 46 капітан) несе повну
відповідальність за безпеку судна та її екіпажу, а також за наявність обладнання та
забезпечення судна відповідно до вимог щодо крейсерських перегонів четвертої категорії.
23.2 Кожний учасник має пам’ятати, що він бере участь у перегонах на свій власний ризик
(дивіться ПВП 4) і повинен бути застрахованим відповідно до пункту 20 цього Положення.
23.3 Попри те, що буде вжито всіх можливих заходів, аби зробити перегони як
найбезпечнішими і кожний зі змагунів має бути певним, що у разі він потерпатиме на воді,
кваліфіковану допомогу буде надано вчасно, Організаційний, Перегоновий і Протестовий
комітети, обслуговуючий персонал та керівні особи змагань не беруть на себе юридичної
відповідальності за життя, можливі травми учасників, пошкодження або втрату майна, які
можуть спричинитися через участь у змаганнях або у зв’язку зі змаганнями.
24. Страхування
24.1 Кожний учасник повинен мати дійсний на період проведення регати поліс
страхування від нещасного випадку з покриттям, що передбачає активну участь у
спортивних змаганнях із лімітом відповідальності страховика не менше 15 000 гривень.
24.2 Кожне судно-учасник перегонів повинне мати на період змагань дійсне страхове
свідоцтво щодо страхування відповідальності перед третіми особами на суму не меншу
250 000 грн.
Голова Перегонового Комітету

Один комментарий про “Вітрильницька інструкція «День Незалежності» 2020

  • 24 Серпня, 2020 at 7:56 am

    Я настолько сильно полюбил Ваш портал, по какой причине не могу просуществовать без него и суток

    Ответить

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Фотографии яхт

·
ajazzio   ·  
alexandra   ·  
amaga   ·  
amalfi   ·  
andante   ·  
andante_бел   ·  
andromeda   ·  
antares   ·  
apollo   ·  
argest   ·  
aurora   ·  
avanta   ·  
b-52   ·  
bavaria   ·  
bavaria-358   ·  
bianca   ·  
blues   ·  
bora   ·  
carpe diem   ·  
clipper   ·  
cometa   ·  
corsar   ·  
diamant   ·  
django   ·  
dnepr   ·  
domino   ·  
drageur   ·  
dufour   ·  
enjoy   ·  
eola   ·  
escapada   ·  
everest   ·  
evita   ·  
falcon   ·  
finland   ·  
first-20   ·  
gallo   ·  
georges   ·  
gladiator   ·  
gofast   ·  
good vibration   ·  
graal   ·  
hakuna matata   ·  
ibiza   ·  
incantare   ·  
intra   ·  
iron man   ·  
isida   ·  
jaguar   ·  
jardin   ·  
joker   ·  
kim   ·  
l30   ·  
lapka   ·  
lavita   ·  
lea   ·  
liberta   ·  
loure   ·  
louri   ·  
luna   ·  
maestro   ·  
mako   ·  
mango   ·  
marina   ·  
milena   ·  
mir-1   ·  
mir-2   ·  
mir-23   ·  
mir-25   ·  
mir-5   ·  
mir-6   ·  
mirage   ·  
mir_dp   ·  
moby dick   ·  
nautica   ·  
neptune   ·  
nika   ·  
nirvana   ·  
north caroline   ·  
notre   ·  
ole   ·  
panna   ·  
pioneer   ·  
princess   ·  
queen   ·  
revolution   ·  
rockman   ·  
rum runner   ·  
saint anna   ·  
shtandart   ·  
sonoma   ·  
sparrow   ·  
sprinta   ·  
stormy   ·  
strilec   ·  
subhatra   ·  
tabula rasa   ·  
tan   ·  
tango   ·  
tardex   ·  
tavrika   ·  
tempro   ·  
tina   ·  
vega   ·  
victoria   ·  
victoria_sport   ·  
viktor   ·  
vovana   ·  
white ship   ·  
yacht   ·  
yachts   ·  
авалон   ·  
авось   ·  
аврора   ·  
агат   ·  
айвенго   ·  
аквила   ·  
алиса   ·  
альтаир   ·  
альфа   ·  
амазонка   ·  
анна   ·  
ариадна   ·  
арктур   ·  
аруна   ·  
ассоль (запорожье)   ·  
атол   ·  
афалина   ·  
афина-паллада   ·  
аэлита   ·  
аякс   ·  
баллада   ·  
богиня   ·  
борей   ·  
браво   ·  
бригантина   ·  
бриз   ·  
бриз запорожье   ·  
бродяга   ·  
валькирия   ·  
варягъ   ·  
верній   ·  
верный   ·  
веста   ·  
визит   ·  
виктория   ·  
виктория (запорожье)   ·  
виринея   ·  
витязь   ·  
вольный ветер   ·  
воля   ·  
Воля   ·  
вояж   ·  
гайдамак   ·  
гепард   ·  
гетьман   ·  
глория   ·  
гонта   ·  
грация   ·  
демон   ·  
диана   ·  
диана д   ·  
дикий ветер   ·  
ева   ·  
ермак   ·  
журавушка   ·  
забава   ·  
зевс   ·  
игрушка   ·  
кайман   ·  
капля   ·  
каравелла   ·  
карат   ·  
касатка   ·  
кассиопея   ·  
катти сарк   ·  
каштан   ·  
кефаль   ·  
ким   ·  
колдунья   ·  
корал   ·  
корнет   ·  
королева   ·  
кристал   ·  
крок   ·  
курьер   ·  
лада   ·  
лада запорожье   ·  
лань   ·  
легенда   ·  
леди   ·  
Лель   ·  
лена   ·  
лидинг   ·  
лилия   ·  
лиса   ·  
лия   ·  
луч   ·  
люха   ·  
макси   ·  
мамай   ·  
марина   ·  
марина никополь   ·  
марс   ·  
матадор   ·  
махаон   ·  
медея   ·  
меридиан   ·  
мик 0725 к   ·  
мир   ·  
мираж   ·  
мицар   ·  
мрия   ·  
мурена   ·  
муссон   ·  
надія   ·  
надежда   ·  
надежда запорожье   ·  
нан   ·  
наяда   ·  
нимбус   ·  
нимфа   ·  
о.бендер   ·  
океан   ·  
олеся   ·  
олимпия   ·  
ольвия   ·  
ольга   ·  
оса   ·  
отрада   ·  
паллада   ·  
пикник   ·  
пилар   ·  
пилигрим   ·  
пятница   ·  
ридж   ·  
риф   ·  
рок   ·  
росава   ·  
россия   ·  
русич   ·  
саксагань   ·  
сантана   ·  
сармат   ·  
сатори   ·  
св.серафимъ   ·  
секрет   ·  
сириус   ·  
скат   ·  
славянка   ·  
славянка (энергодар)   ·  
солинг 22   ·  
софия   ·  
союз   ·  
спрут   ·  
сталкер   ·  
таврия   ·  
тетис   ·  
торнадо   ·  
торнадо (запорожье)   ·  
торнадо-1   ·  
триумф   ·  
удача   ·  
украина   ·  
ундина   ·  
фаворит   ·  
фаворит_217   ·  
фаворит_242   ·  
фаворит_к   ·  
фаланга   ·  
фея   ·  
фея (запорожье)   ·  
фиеста   ·  
финн   ·  
фортуна   ·  
цементал   ·  
чайка   ·  
чиж   ·  
чорна перлина   ·  
чунга-чанга   ·  
элегия   ·  
эниф   ·  
эол   ·  
эстония   ·  
юлия   ·  
юность   ·  
ярославна