Положение «О проведении Чемпионата области среди крейсерских яхт 2012»

ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення Чемпіонату Запорізької області

серед кейсерських яхт

Термін проведення:

23-26 серпня 2012 року.

 

Місце проведення:

р. Дніпро,

Набережная (район Ждановского пляжа), Каховське водоймище.

1. Правила

1.1. Змагання поводяться відповідно до наступних документів:

 • правилам вітрильних перегонів 2009 – 2012;
 • правилам вимірювання крейсерських яхт НПВ — 2008;
 • Положенню про проведення змагань;
 • Вітрильницької Інструкції (В.І.) при дотриманні «Правил плавання на внутрішніх водних шляхах України»

Організатором змагань є Запорізький обласний Департамент освіти і науки, молоді та спорту і Запорізька обласна федерація вітрильного спорту. Керівництво проведення Регати покладається на Перегоновий комітет, призначений провідною організацією.
1.2. Всі спортсмени беруть участь у змаганнях на свій страх і ризик. Перегоновій комітет не приймає на себе відповідальність за життя або власність учасників змагань, також за можливі тілесні ушкодження або ушкодження майна на змаганнях або в зв¢язку із змаганнями.

2. Допуск

2.1. Змагання відкриті, особисті і відносяться до четвертої категорії складності.
2.2. До змагань допускаються яхти, в яких щонайменше 50% членів екіпажу є дійсними членами ВФУ.

2.3. Капітан яхти повинний мати кваліфікацію не нижче яхтового стернового 1-го класу, помічник – не нижче яхтового стернового 2-го класу.

2.4.Заміна членів екіпажу або зміна чисельності екіпажу, від кількості зазначеної в записі на участь, повинна робитись тільки після дозволу Перегонового комітету. Збільшення або зменшення екіпажу від кількості зазначеної в записі на участь без відома Перегонового комітету неприпустимо (аж до зняття яхти з перегонів).

2.5. .У мандатну комісію повинні бути подані наступні документи:

 • кваліфікаційні документи капітана і помічника;
 • запис на участь у змаганнях;
 • судновий квіток;
 • дійсне Вимірювальне свідоцтво;
 • акт технічного огляду за поточний період;
 • ідентифікаційний код.

2.6. Змагання проводяться по системі обміру НПВ — 2008. У разі відсутності дійсного вимірювального свідоцтва яхта допускається до змагань з коефіцієнтом ТМР,збільшеним щонайменше на 5% від найбільшого коефіцієнту яхти відповідної залікової групи.
2.7. Всі витрати по відряджанню і транспортуванню яхт за рахунок організацій, що відряджають.
2.8. Технічна комісія перевіряє наявність технічного забезпечення за вимогами крейсерських перегонів 4 категорії складності ,а також наявність рятувального спорядження.
2.9. Вимірювач провадить контрольний огляд за вимогами Перегонового комітету.

3. Сповіщення учасників та реклама

3.1 Сповіщення учасникам вивішуватимуться на дошці повідомлень ,розташованій у районі Секретаріату змагань. У разі відсутності дошки повідомлень інформація сповіщається учасникам на раді капітанів.

3.2 Змагання щодо реклами відносяться до категорії “С” (відповідно до Додатку 1 ПВП 2009-2012). Організатори залишають за собою право на використання передньої чверті борту корпусу яхти для своєї реклами. Іншу рекламу учасники мають право нести за рішенням мандатної комісії після сплати внеску у розмірі 50 грн, або представлення сертифікату ВФУ. Письмовий дозвіл має бути отриманий до старту змагань.

4. Зміни вітрильницької інструкції

Будь яка зміна вітрильницької інструкції буде повідомлена не пізніше однієї години до старту в день чергових перегонів, за винятком змін у розкладі перегонів, що будуть вивішені напередодні дня вступу в силу.

5. Сигнали, подавані на березі

5.1.Сигнали, подавані на березі, будуть підняті на щоглі головного суддівського судна.
5.2. Вимпел “АР” із двома звуковими сигналами означає, що перегони відкладено.Сигнал “Попередження” буде поданий не раніше чим через 30 хвилин після спуску прапора “АР” супроводжуваного одним звуковим сигналом.
5.3. Прапор “В”, цілком піднятий у супроводі одного звукового сигналу, означає “Почався час протестів”. Коли приспущений до половини, означає “Залишилось менше 30 хвилин до закінчення часу подачі протестів”. Коли він спущений, означає “Час подачі протестів завершено”.

6. Умови проведення та програма змагань

6.1. Змагання проводяться у наступних залікових групах:

 • перша група яхти з перегоновим балом до 5.05м.
 • друга група яхти з перегоновим балом до 5.72 м.
 • третя група яхти з перегоновим балом до 6.76 м.
 • четверта група яхти з перегоновим балом до 7.45 м.
 • п’ята група яхти з перегоновим балом до 8.82 м.
 • шоста група яхти з перегоновим балом більше 8.82м
 • сьома група яхти туристичного класу

Перегоновий комітет разом з організатором може прийняти інше рішення про розподіл яхт на залікові групи. Кількість та склад залікових груп буде визначено після закінчення роботи мандатної комісії. Регата складається з 5 перегонів – чотири перегони  на навітряно-підвітряній або на трикутній дистанції довжиною 5-10 морських миль та одні перегони на крейсерській дистанції довжиною 40-50 морських миль. Дистанцію буде визначено у Перегоновій Інструкції. Змагання вважаються такими, що відбулися, якщо буде проведено щонайменше два перегони.

 

6.2. Розклад регати

23.08.12р.
19.00 — 20.30
24.08.12 р.
08.00 — 09.00
10.00
10.30
11.30
25.08.12р.
08.00
09.00
26.08.12р.
08.00
09.00
14.00
мандатна комісія

мандатна комісія
церемонія відкриття змагань
рада капітанів
старт перших перегонів

рада капітанів
старт перегонів

рада капітанів
старт перегонів
церемонія закриття

Старт других перегонів буде дан через 30 хвилин після фінішу останньої яхти, або закінчення контрольного часу.

7. Стартова і фінішна лінія, знаки дистанцій

7.1. Стартовою лінією є лінія між щоглою суддівського судна і стартовим знаком.
7.2. Фінішна лінія уточнюється на раді капітанів перед перегонами.
7.3. Навал на суддівське судно розцінюється як навал на знак. Повторне перетинання фінішної лінії в будь-яку сторону забороняється (виняток – виконання вимог правила 31.2 і виконання штрафів). За порушення цього пункту яхта може бути покарана по рапорту судді-фінішора.
7.4. Поворотні знаки дистанції повідомляються на раді капітанів.

8. Прапори стартових груп

Перша стартова група – залікові групи 3, 4, 5, 6 – прапор “1” Друга стартова група — залікові групи 1. 2. 7 – прапор “2” У залежності від кількості заявлених яхт склад стартових і залікових груп може бути змінений.

9. Знаки

Характеристика знаків визначається на схемах дистанцій перегонів. У випадку виконання функцій знаку суддівським судном обгинається суддівське судно. В темну частину доби учасник повинен голосом сповістити суддівському судну назву своєї яхти.

10. Порядок стартів, сигналізація

10.1.Сигналізація відповідно до правила 26 ПВП 2009-2012 з інтервалом між стартовими групами 5 хвилин. Перегоновий комітет може ввести “правило однієї хвилини” підняттям прапора “Індія”.
10.2 Першою стартує перша стартова група. Другою стартує друга стартова група.
10.3.Для кожної стартової групи старт відкрито протягом 15 хвилин. Після загального відкликання порядок стартів не змінюється
10.4. Судна, чий попереджувальний сигнал ще не було подано, мають під час стартових процедур для інших класів обминати район старта.

11. Контрольний час

Фініш закривається через 30% часу проходження дистанції першою яхтою залікової групи.,якщо ця яхта правильно пройшла дистанцію.

12. Покарання

Використовується система покарань відповідно до правил 30 ,31 ,42 ,44.3(с) ПВП 2009-2012.

13. Протести

Протести приймаються секретаріатом змагань .Протести повинні бути написані на спеціальному бланку,що можна одержати в секретаріаті змагань.Протест повинний бути поданий у секретаріат у плині одного часу після фінішу останньої яхти. Протестовий внесок – 50 грн. Рішення Протестового жюрі остаточно ,відповідно до правила 70.4. Яхта,що збирається подати протест,забов язана показати протестовий прапор на місці інциденту та на фініші. . Несіння прапору під час перегонів не звільняє яхту від обов’язку показати прапор (звернути увагу судді) на фініші.

14. Безпека і відповідальність.

Капітан несе відповідальність за безпеку яхти та екіпажу. Організатори,Перегоновий комітет не несуть відповідальності за життя,можливі травми учасників,пошкодження або втрати майна,що є спричиненими у змаганнях або у зв язку з ними.

15. Залік

А). Визначення: 1.Кількість учасників є кількість заявлених яхт , що допущені до участі у змаганнях мандатною комісією та з’явилися в район старту.
Б). Залік в окремих перегонах: Місце яхти в кожних окремих перегонах є її місце на фініші з урахуванням виправленого часу за коефіцієнтом TMF і ретроспективною поправкою AF і скореговане щодо покарання. Кількість очок , що їх яхта отримує за перегони в своїй заліковій групі ,обчислюється за преміальною системою: 1.Загальне місце яхти визначається по найменьшій сумі набраних очок. 2.Жодні результати не вилучаються. 3. Прі рівністі очок в загальному заліку переможець вирішується за результатами довгої гонки.

16. Обмеження по витяганню на берег.

Всі яхти повинні бути спущені на воду до 15.00 дня напередодні перших перегонів і не повинні витягатися на берег у плині всіх змагань,крім попереднього письмового дозволу Голови перегонового комітету або Протестового жюрі.Від початку і до закінчення останніх перегонів змагань не дозволяється чистити,полірувати,шліфувати підводну частину корпуса яхти.Протягом усієї серії не дозволяється витягати з води стернові пера.

17. Нагородження

Екіпажи яхт,що зайняли перші та призові місця в кожному класі нагороджуються Кубками,дипломами та призами,члени екіпажів нагороджуються медалями та дипломами. Інші організації можуть запровадити додаткові нагороди за домовленістю з організаторами змагань.

Добавить комментарий

Фотографии яхт

·
ajazzio   ·  
alexandra   ·  
amaga   ·  
andante   ·  
andromeda   ·  
antares   ·  
apollo   ·  
aurora   ·  
avanta   ·  
b-52   ·  
bianca   ·  
blues   ·  
bora   ·  
carpe diem   ·  
clipper   ·  
cometa   ·  
corsar   ·  
diamant   ·  
django   ·  
dnepr   ·  
domino   ·  
drageur   ·  
enjoy   ·  
eola   ·  
escapada   ·  
everest   ·  
evita   ·  
falcon   ·  
finland   ·  
first-20   ·  
gallo   ·  
georges   ·  
gladiator   ·  
gofast   ·  
good vibration   ·  
graal   ·  
hakuna matata   ·  
ibiza   ·  
incantare   ·  
intra   ·  
iron man   ·  
isida   ·  
jaguar   ·  
joker   ·  
kim   ·  
l30   ·  
lapka   ·  
lavita   ·  
lea   ·  
liberta   ·  
maestro   ·  
mako   ·  
mango   ·  
marina   ·  
milena   ·  
mir-1   ·  
mir-2   ·  
mir-23   ·  
mir-25   ·  
mir-5   ·  
mir-6   ·  
mirage   ·  
mir_dp   ·  
moby dick   ·  
nautica   ·  
neptune   ·  
nika   ·  
nirvana   ·  
north caroline   ·  
notre   ·  
ole   ·  
panna   ·  
pioneer   ·  
princess   ·  
revolution   ·  
rockman   ·  
saint anna   ·  
shtandart   ·  
sonoma   ·  
sprinta   ·  
stormy   ·  
strilec   ·  
tabula rasa   ·  
tan   ·  
tango   ·  
tavrika   ·  
tempro   ·  
tina   ·  
vega   ·  
victoria   ·  
victoria_sport   ·  
viktor   ·  
vovana   ·  
white ship   ·  
yacht   ·  
yachts   ·  
авалон   ·  
авось   ·  
аврора   ·  
агат   ·  
айвенго   ·  
аквила   ·  
алиса   ·  
альтаир   ·  
альфа   ·  
амазонка   ·  
анна   ·  
ариадна   ·  
арктур   ·  
ассоль (запорожье)   ·  
атол   ·  
афалина   ·  
афина-паллада   ·  
аэлита   ·  
аякс   ·  
богиня   ·  
борей   ·  
браво   ·  
бригантина   ·  
бриз   ·  
бриз запорожье   ·  
бриз запорожье м   ·  
бродяга   ·  
валькирия   ·  
варягъ   ·  
верній   ·  
верный   ·  
веста   ·  
визит   ·  
виктория   ·  
виктория (запорожье)   ·  
виринея   ·  
витязь   ·  
вольный ветер   ·  
воля   ·  
вояж   ·  
гайдамак   ·  
гепард   ·  
гетьман   ·  
глория   ·  
гонта   ·  
грация   ·  
демон   ·  
диана   ·  
диана д   ·  
дикий ветер   ·  
ева   ·  
ермак   ·  
журавушка   ·  
забава   ·  
зевс   ·  
игрушка   ·  
кайман   ·  
капля   ·  
каравелла   ·  
карат   ·  
касатка   ·  
кассиопея   ·  
катти сарк   ·  
каштан   ·  
кефаль   ·  
колдунья   ·  
корал   ·  
королева   ·  
кристал   ·  
крок   ·  
курьер   ·  
лада   ·  
лада запорожье   ·  
лань   ·  
легенда   ·  
леди   ·  
лена   ·  
лидинг   ·  
лилия   ·  
лиса   ·  
лия   ·  
луч   ·  
люха   ·  
макси   ·  
мамай   ·  
марина   ·  
марина никополь   ·  
марс   ·  
матадор   ·  
махаон   ·  
медея   ·  
меридиан   ·  
мик 0725 к   ·  
мир   ·  
мираж   ·  
мицар   ·  
мрия   ·  
мурена   ·  
муссон   ·  
надія   ·  
надежда   ·  
надежда запорожье   ·  
нан   ·  
наяда   ·  
нимбус   ·  
нимфа   ·  
о.бендер   ·  
океан   ·  
олеся   ·  
олимпия   ·  
ольвия   ·  
ольга   ·  
оса   ·  
отрада   ·  
паллада   ·  
пикник   ·  
пилар   ·  
пилигрим   ·  
пятница   ·  
ридж   ·  
риф   ·  
рок   ·  
росава   ·  
россия   ·  
русич   ·  
саксагань   ·  
сантана   ·  
сармат   ·  
сатори   ·  
св.серафимъ   ·  
секрет   ·  
сириус   ·  
славянка   ·  
славянка (энергодар)   ·  
солинг 22   ·  
софия   ·  
союз   ·  
спрут   ·  
сталкер   ·  
таврия   ·  
тетис   ·  
торнадо   ·  
торнадо (запорожье)   ·  
торнадо-1   ·  
триумф   ·  
удача   ·  
украина   ·  
ундина   ·  
фаворит   ·  
фаворит_217   ·  
фаворит_242   ·  
фаворит_к   ·  
фаланга   ·  
фея   ·  
фея (запорожье)   ·  
фиеста   ·  
финн   ·  
фортуна   ·  
цементал   ·  
чайка   ·  
чиж   ·  
чорна перлина   ·  
чунга-чанга   ·  
элегия   ·  
эниф   ·  
эстония   ·  
юлия   ·  
юность   ·  
ярославна