Відкритий Чемпіонат Дніпропетровської обласної федерації вітрильного спорту присвячений «Дню міста Дніпро-2019»

Вітрильницька інструкція
Відкритих перегонів крейсерських яхт
«ДЕНЬ МІСТА – 2019»
М. Дніпро
14 вересня 2019

1.ДИСТАНЦІЯ:
Старт перегонів буде дано 14 вересня о 13.00 в районі «фонтану» проти вітру.
Яхти огинають (знак№1), далі знак №2, потім прямують до фінішу.
Стартова і фінішна лінія пролягае проміж знаком та суддівським судном.

2. СТАРТОВА ПРОЦЕДУРА:
Суддівське судно на щоглі несе прапор «морковка».
Стартова процедура починаєтся через одну хвилину після прибирання прапору
«морковка».
За 5 хвилин підіймається попереджувальний сигнал- білий прапор.
За 4 хвилини до старту підіймаєтся підготовчий сигнал-прапор «папа».
За 1 хвилину до старту прибирається підготовчий сигнал-прапор «папа»
Сигнал «СТАРТ»-прибирається попереджувальний сигнал-білий прапор.
Підіймання та прибирання прапорів супроводжується звуковим сигналом.
Головний сигнал – зоровий.
Планується проведення трех перегонів.

3. СТАРТОВИЙ ВНЕСОК:
Стартовий внесок 50 гр. з яхти.

4. НАГОРОДЖЕННЯ:
Нагородження призерів та переможців відбудеться в «ДМКЯК» через одну годину після
закриття фінішу останніх перегонів.

Гол.суддя Крючков С.І.

ДМКЯК


ПОЛОЖЕННЯ

про змагання з вітрильного спорту серед крейсерсько-перегонових яхт ВП ГО ВФУ «Дніпропетровськая обласна федерація вітрильного спорту» у сезоні 2019 року.

Повноважним організатором заходів є ВП ГО ВФУ «Дніпропетровськая обласна федерація вітрильного спорту».

1. Правила

1.1. Змагання будуть проводитись за правилами, як це визначено у Правилах вітрильних перегонів (ПВП) 2017 – 2020;

– особливими приписами WS щодо проведення крейсерських перегонів;

– цим Положенням;

– приписами ВФУ до ПВП 2017 – 2020 рр.;

– правилами вимірювання для кільових крейсерських яхт ПВ-2015.

– при розходженні з транспортними та іншими суднами, які не беруть участь у перегонах, діють МППЗС та Правила плавання по внутрішніх водних шляхах України;

В межах природоохоронних об’єктів повинні виконуватись правила, визначені їх режимом.

1.2. Правила перегонів можуть зазнавати інших непринципових змін. У разі запровадження таких змін, їх повний текст міститиметься у Вітрильницькій інструкції. У разі розбіжностей щодо деталей Регламенту змагань і Вітрильницької інструкції переважатиме текст Вітрильницької інструкції.

1.3. Офіційна мова змагань – українська. У разі мовних розбіжностей переважатиме англійський текст.

2. Реклама

2.1. Застосовуватиметься Кодекс WS про рекламу (Статутне положення 20). Всі судна мають надати 20% передньої частини корпусу для несення реклами, отриманої від Повноважного організатора. Поза перегонами яхти мають нести прапори, які надані Повноважним організатором. Повноважний організатор також може запровадити встановлення GPS систем та відеокамер на яхтах безкоштовно для учасників.

2.2. Всі судна, які несуть рекламу особистого спонсора, повинні мати рекламний сертифікат, виданий ВФУ.

Відкритий Чемпіонат Дніпропетровської обласної федерації вітрильного спорту присвячений «Дню міста Дніпро-2019» 14 вересня 2019 р.

3. Умови допуску, заявки і запис.

3.1. Змагання відкриті, особисті і належать до четвертої категорії за класифікацією WS. Кожний учасник регат має відповідати вимогам ПВП 75.2.

3.2. До змагань допускаються крейсерсько-перегонові спортивні вітрильні судна, які мають діюче вимірювальне свідоцтво за правилами ПВ-2015.

3.3. Попередні заявки на участь у змаганнях від яхт з інших міст подаються електронною поштою або в інтерактивному вигляді через веб-сайт Дніпропетровської федерації не пізніше, ніж за 20 днів до початку змагань за календарем.

3.4. До участі у змагання допускаються судна в наступних групах:

1 група – бал не більш ніж 4,95 плюс додатковий перелік.

2 група – бал від 4,96- до 5,9 (¼ т Таллінн, Конрад-24, OPTY-71).

3 група – бал від 4,96 до 5,9 (¼ т Конрад-25, СТ-25).

4 група – бал від 5,91 до 7,0.

5 група – бал від 7.01 до 9.0, включаючи яхти Л-6.

6 група – бал від 9.01 і більше.

7 група – екстремальні яхти.

До першої групи також відносяться яхти самостійної побудови згідно переліку, який додається окремо. Остаточний розподіл на групи та віднесення яхт до груп є виключною компетенцією перегонового та вимірювального комітетів і відбуватиметься після закінчення реєстрації.

3.5. Під час реєстрації кожен екіпаж має здати:

запис на участь разом з деклараціями за встановленою ВФУ формою 12, де має бути вказано до якої групи суден відносить заявник судно, що він його заявляє (у разі якшо капітан не є власником судна, копію документа, який підтверджує повноваження капітана, як відповідальної особи).

декларацію відповідальної юридичної або фізичної особи (власника) крейсерсько- перегонового судна за встановленою ВФУ формою 31 (у разі, якщо декларацію підписує не сам власник, а його представник – копію документа, який підтверджує повноваження такої особи);

ксерокопію вимірювального свідоцтва за ПВ-2015;

копію довідки про особистий ідентифікаційний код капітана. та пред’явити:

оригінал вимірювального свідоцтва ПВ-2015.

судновий квиток;

свідоцтво спортивного вітрильного судна разом з діючим актом технічного огляду, виданим інспекцією технагляду ВФУ, із засвідченням права на участь судна у перегонах відповідної категорії, або ж акт технічного огляду, виданий Регістром судноплавства України, за яким судно має право плавання на акваторіях і в умовах, які відповідають визначенню для відповідної категорії за Спеціальними настановами WS щодо проведення крейсерських перегонів;

рекламний сертифікат (за наявності реклами, що його потребує);

На кожного з членів екіпажу:

– документ, який засвідчує його особу;

– документ, який засвідчує його членство у ВФУ;

– страхові поліси, яки відповідають вимогам п.п.19.1, 19.2 цього Положення;

– чинне посвідчення на право керування відповідним судном (капітана та помічника, у разі його наявності).

4. Умови фінансування заходів та матеріального забезпечення учасників

4.1. Витрати на матеріально-технічне забезпечення заходу (паливо для суддівських катерів, призи та нагороди, канцелярські товари) здійснюються за рахунок організації, яка проводить змагання.

4.2. Витрати на відрядження учасників та тренерів на змаганнях (проживання, харчування, перевезення яхт та тренерських човнів, проїзд, добові, збереження заробітної плати) – за рахунок організації, що відряджає.

4.3. Витрати на відрядження суддів – проїзд, добові у дорозі, проживання та харчування здійснюються за рахунок організації, яка проводить змагання.

4.4. Для якісного проведення регат яхт-клуб, який проводить змагання, повинен забезпечити наявність необхідних технічних засобів проведення перегонів, оргтехніки, приміщень для роботи Перегонового офісу, Протестового та Вимірювального комітетів. Під час проведення змагань надавати безкоштовні місця для стоянки яхт, трейлерів та автотранспорту учасників, кран для спуску та підйому яхт та тренерських катерів.

4.5. Відповідальність за підготовку місця змагань, зустріч і відправку учасників змагань та суддів покладається на Організаційний комітет регати та яхт-клуб, що проводить регату.

5. Класифікація

Класифікаційний кодекс WS не застосовуватиметься.

6. Програма проведення змагань

6.1.Розклад перегонів

Програма та розклад перегонів будуть внесені у Вітрильницьку інструкцію на кожні змагання окремо.

6.2. Докладнішу інформацію про перегони буде надано у вітрильницьких інструкціях.

7. Контрольний огляд та вимірювання

Кожне судно має бути представлене для перевірки відповідності вимогам відповідної категорії плавання. Кожне судно перед початком змагань має представити рятувальні засоби (засоби особистої плавучості), спорядження і обладнання, яке буде використовуватися у регаті, для інспекції. Судно має бути представлене вимірювачеві змагань повністю спорядженим для перегонів. Процедура контрольного вимірювання визначається в Інструкції з контрольного вимірювання, яка є частиною Вітрильницької інструкції.

8. Вітрильницька інструкція

Вітрильницька інструкція буде надаватися під час реєстрації у Перегоновому офісі регати.

9. Акваторія перегонів

Перегони відбуватимуться на акваторії, яку визначить Вітрильницька інструкція.

10. Дистанції перегонів

Короткі перегони відбуватимуться на навітряно-підвітряних дистанціях довжиною приблизно 3-6 морських миль (приблизна тривалість кожних окремих перегонів – дві години). Маршрутні перегони відбуватимуться на дистанціях довжиною, зазначеною в Вітрильницькій інструкції. Схеми дистанцій буде додано до Вітрильницької інструкції. Інформація щодо зміни схеми дистанції буде вивішуватися на дошці офіційних повідомлень.

11. Система покарань

Застосовуватимуться залікові покарання за правилом 44.3 з наступними умовами:

11.1. Судно, яке не скористалося з передбаченої правилом 44.3(а) можливості визнати порушення ним правила, фінішувало та після слухання протесту визнане таким, що порушило правило Частини 2, але не дискваліфіковане на перегони, підлягає заліковому покаранню на 50% місць.

11.2.Судно, яке фінішувало та ще перед початком слухання протесту визнало порушення ним правила Частини 2, підлягає заліковому покаранню на 30% місць.

11.3.Судно, яке, діючи за правилом 44.3(с), повністю визнало порушення ним правила Частини 2, фінішувало, і не було опротестованим, підлягає заліковому покаранню на 20% місць.

12. Залік.

Місця у групах визначаються за сумою всіх перегонів з виправленням часу TMF відповідно до перегонового балу. За рішенням перегонового комітету можуть застосовуватися додаткові коефіцієнти виправлення часу (коефіцієнт енергоозброєності, ретроспективна поправка). У разі виникнення рівноваги у загальному заліку перевага надаватиметься яхтам, що мають кращі результати у більш довгих перегонах, якщо інше не визначено Вітрильницькою інструкцією.

13. Безпека та судна підтримки

13.1. Судно або учасник перегонів мають надати всіляку, на яку тільки спроможні, допомогу будь-якій особі або судну, які є у небезпеці.

13.2. На будь-які судна підтримки, тренерські катери, тощо, перегоновим комітетом можуть бути покладені додаткові обовязки щодо безпеки проведення перегонів.

14. Місце стоянки

Судна мають розташовуватися на стоянку у призначених для них місцях.

15. Обмеження щодо піднімання з води Судна-учасники можуть підніматися з води під час регати тільки за попереднім письмовим дозволом Перегонового комітету за умови додержання терміну та всіх інших застережень щодо такого дозволу.

16. Водолазне спорядження і пластикові басейни

Водолазні апарати, пластикові басейни і їм подібне не мають застосовуватися навколо яхт у проміжку часу між сигналом старту для перших перегонів і до закінчення регати.

17. Радіозв’язок

За винятком критичних ситуацій, судно, що є у перегонах, не може передавати чи приймати радіопосилань, які не є доступними для всіх суден. Це обмеження стосується також і мобільних телефонів. Кожне судно повинне впродовж змагань мати працюючу рацію і не вимикати її, доки не фінішує.

18. Нагородження переможців і призерів

18.1. Переможці змагань у своїх групах отримуватимуть звання чемпіона відповідної регати. Переможці та призери нагороджуватимуться грамотами і призами.

18.2. Нагорода за перемогу в дивізіоні вручатиметься тільки за умови перемоги претендента принаймні над двома учасниками.

18.3. Поряд з офіційними нагородами, за наявності на це попереднього дозволу Оргкомітету регати, інші організації та особи можуть запровадити вручення окремих, у тому числі заохочувальних, подарунків і нагород, але сповістити про свої наміри ПК до початку змагань .

19. Безпека і відмова від відповідальності

19.1. Власник (або довірена відповідальна особа – за ПВП 46 капітан) несе повну

відповідальність за безпеку судна та екіпажу, а також за наявність обладнання та забезпечення судна відповідно до вимог категорії перегонів.

19.2. Кожний учасник має пам’ятати, що він бере участь у перегонах на свій власний ризик (дивіться ПВП 4) і повинен бути застрахованим відповідно до пункту 20 цього Положення.

19.3. Організаційний, Перегоновий і Протестовий комітети, обслуговуючий персонал та керівні особи змагань не беруть на себе юридичної відповідальності за життя, можливі травми учасників, пошкодження або втрату майна, які можуть спричинитися через участь у змаганнях або у зв’язку зі змаганнями.

20. Страхування

20.1. Кожний учасник повинен мати дійсний на період проведення регати поліс страхування від нещасного випадку з покриттям, що передбачає активну участь у спортивних змаганнях із лімітом відповідальності страховика не менше 15 000 грн.

20.2. Кожне судно-учасник перегонів повинне мати на період змагань дійсне страхове свідоцтво щодо страхування відповідальності перед третіми особами на суму не меншу 250 000 грн.

21. Внески

Для змагань крейсерсько-перегонових яхт рекомендований наступний розмір стартових внесків:

Група 1 – 100 грн. з яхти

Групи 2-3 – 150 грн. з яхти

Групи 4-7 – 200 грн. з яхти

Організатори змагань мають право встановлювати інший розмір стартових внесків, виходячи з планованих витрат на проведення змагань. Про розмір стартового внеску на кожних окремих змаганнях буде повідомлено у Регламенті відповідних змагань.

21.1. Протестові внески.

Вітрильницькою інструкцією можуть запроваджуватися протестові внески, які відповідають вимогам Приписів ВФУ.

22. Додаткова інформація

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися за адресою:

ВП ГО ВФУ «Дніпропетровська обласна федерація вітрильного спорту»

49000 м. Дніпро, Монастирській острів, 6.

тел. +38067 567-36-96 тел. +38068 334-81-71.

f– Парусная федерация Днепропетровской области

e-mail: igets@i.ua www.sailing.dp.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Фотографии яхт

·
ajazzio   ·  
alexandra   ·  
amaga   ·  
amalfi   ·  
andante   ·  
andante_бел   ·  
andromeda   ·  
antares   ·  
apollo   ·  
argest   ·  
aurora   ·  
avanta   ·  
b-52   ·  
bavaria   ·  
bianca   ·  
blues   ·  
bora   ·  
carpe diem   ·  
clipper   ·  
cometa   ·  
corsar   ·  
diamant   ·  
django   ·  
dnepr   ·  
domino   ·  
drageur   ·  
dufour   ·  
enjoy   ·  
eola   ·  
escapada   ·  
everest   ·  
evita   ·  
falcon   ·  
finland   ·  
first-20   ·  
gallo   ·  
georges   ·  
gladiator   ·  
gofast   ·  
good vibration   ·  
graal   ·  
hakuna matata   ·  
ibiza   ·  
incantare   ·  
intra   ·  
iron man   ·  
isida   ·  
jaguar   ·  
jardin   ·  
joker   ·  
kim   ·  
l30   ·  
lapka   ·  
lavita   ·  
lea   ·  
liberta   ·  
maestro   ·  
mako   ·  
mango   ·  
marina   ·  
milena   ·  
mir-1   ·  
mir-2   ·  
mir-23   ·  
mir-25   ·  
mir-5   ·  
mir-6   ·  
mirage   ·  
mir_dp   ·  
moby dick   ·  
nautica   ·  
neptune   ·  
nika   ·  
nirvana   ·  
north caroline   ·  
notre   ·  
ole   ·  
panna   ·  
pioneer   ·  
princess   ·  
queen   ·  
revolution   ·  
rockman   ·  
saint anna   ·  
shtandart   ·  
sonoma   ·  
sparrow   ·  
sprinta   ·  
stormy   ·  
strilec   ·  
subhatra   ·  
tabula rasa   ·  
tan   ·  
tango   ·  
tardex   ·  
tavrika   ·  
tempro   ·  
tina   ·  
vega   ·  
victoria   ·  
victoria_sport   ·  
viktor   ·  
vovana   ·  
white ship   ·  
yacht   ·  
yachts   ·  
авалон   ·  
авось   ·  
аврора   ·  
агат   ·  
айвенго   ·  
аквила   ·  
алиса   ·  
альтаир   ·  
альфа   ·  
амазонка   ·  
анна   ·  
ариадна   ·  
арктур   ·  
аруна   ·  
ассоль (запорожье)   ·  
атол   ·  
афалина   ·  
афина-паллада   ·  
аэлита   ·  
аякс   ·  
богиня   ·  
борей   ·  
браво   ·  
бригантина   ·  
бриз   ·  
бриз запорожье   ·  
бродяга   ·  
валькирия   ·  
варягъ   ·  
верній   ·  
верный   ·  
веста   ·  
визит   ·  
виктория   ·  
виктория (запорожье)   ·  
виринея   ·  
витязь   ·  
вольный ветер   ·  
воля   ·  
Воля   ·  
вояж   ·  
гайдамак   ·  
гепард   ·  
гетьман   ·  
глория   ·  
гонта   ·  
грация   ·  
демон   ·  
диана   ·  
диана д   ·  
дикий ветер   ·  
ева   ·  
ермак   ·  
журавушка   ·  
забава   ·  
зевс   ·  
игрушка   ·  
кайман   ·  
капля   ·  
каравелла   ·  
карат   ·  
касатка   ·  
кассиопея   ·  
катти сарк   ·  
каштан   ·  
кефаль   ·  
колдунья   ·  
корал   ·  
корнет   ·  
королева   ·  
кристал   ·  
крок   ·  
курьер   ·  
лада   ·  
лада запорожье   ·  
лань   ·  
легенда   ·  
леди   ·  
Лель   ·  
лена   ·  
лидинг   ·  
лилия   ·  
лиса   ·  
лия   ·  
луч   ·  
люха   ·  
макси   ·  
мамай   ·  
марина   ·  
марина никополь   ·  
марс   ·  
матадор   ·  
махаон   ·  
медея   ·  
меридиан   ·  
мик 0725 к   ·  
мир   ·  
мираж   ·  
мицар   ·  
мрия   ·  
мурена   ·  
муссон   ·  
надія   ·  
надежда   ·  
надежда запорожье   ·  
нан   ·  
наяда   ·  
нимбус   ·  
нимфа   ·  
о.бендер   ·  
океан   ·  
олеся   ·  
олимпия   ·  
ольвия   ·  
ольга   ·  
оса   ·  
отрада   ·  
паллада   ·  
пикник   ·  
пилар   ·  
пилигрим   ·  
пятница   ·  
ридж   ·  
риф   ·  
рок   ·  
росава   ·  
россия   ·  
русич   ·  
саксагань   ·  
сантана   ·  
сармат   ·  
сатори   ·  
св.серафимъ   ·  
секрет   ·  
сириус   ·  
скат   ·  
славянка   ·  
славянка (энергодар)   ·  
солинг 22   ·  
софия   ·  
союз   ·  
спрут   ·  
сталкер   ·  
таврия   ·  
тетис   ·  
торнадо   ·  
торнадо (запорожье)   ·  
торнадо-1   ·  
триумф   ·  
удача   ·  
украина   ·  
ундина   ·  
фаворит   ·  
фаворит_217   ·  
фаворит_242   ·  
фаворит_к   ·  
фаланга   ·  
фея   ·  
фея (запорожье)   ·  
фиеста   ·  
финн   ·  
фортуна   ·  
цементал   ·  
чайка   ·  
чиж   ·  
чорна перлина   ·  
чунга-чанга   ·  
элегия   ·  
эниф   ·  
эол   ·  
эстония   ·  
юлия   ·  
юность   ·  
ярославна